Authentic experience

PARTNERS

PRAVILA IN POGOJI Bovec Šport Center NAGRADNE IGRE NA FACEBOOKU


Od 24. do 30. junija 2022

 

Nisi prepričan, kako se v teh vročih poletnih dneh podružiti s prijatelji, da vam ne bo prevroče? V nagradni igri lahko zase in za svoje tri prijatelje osvojiš 3 urno adrenalinsko rafting A+ doživetje na reki Soči! Na Soči ni nikoli prevroče!

Pravila nagradne igre:

-          V komentarju označi svoje tri prijatelje, s katerimi bi se rad podružil na rafringu.

-          Deli objavo

-          Všečkaj našo Facebook stran

 

1.       ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE


Organizator nagradne igre je Bovec šport center, Filip Hrovat s.p., Kot 2, 5230 Bovec (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Nagradna igra se izvaja na Facebook profilu Bovec Šport Center:  https://www.facebook.com/bovecsportcenter

 

2.       POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI


V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da pod objavo o nagradni igri na Facebook strani Bovec Šport Center v komentarju označijo svoje tri prijatelje, s katerimi bi se rad podružil na rafringu, delijo objavo in všečkajo Facebook stran Bovec Šport Center. Šteje se, da se udeleženci s podajo komentarja strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 

3.       TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE


Nagradna igra poteka od petka, 24. 6. 2022, od Facebook objave o nagradni igri do četrtka, 30. 6. 2022, do 23.59. Žrebanje bo izvedeno v petek, 1. 7. 2022.

 

4.       NAMEN NAGRADNE IGRE


Namen nagradne igre je promocija A+ blagovne znamke in spodbujanje interakcije z uporabniki.

 

5.       POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

 

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook strani Bovec Šport Center v komentarju označi svoje tri prijatelje, deli objavo nagradne igre in všečka Facebook stran Bovec Šport Center. V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki izpolnijo zgornje pogoje za nagradno igro, najkasneje do četrtka, 30. 6. 2022 do 23.59. Udeleženci, ki bi izpolnjene zahteve oddali po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, se z naključnim žrebom določi 1 (enega) nagrajenca, ki prejmejo Soča Rafting Standard A+ za 4 osebe. Koriščenje storitev Bovec Šport Centra ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žreb pa je vključena le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Facebook platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Facebook Bovec Šport Center.

 

6.       PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD

 

KUPON za Soča Rafting Standard A+ za 4 osebe.

 

Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagrado je možno koristiti do 30. 9. 2022. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 

7.       PREVZEM NAGRAD

 

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 

    je bil izbran v skladu s temi pravili
    je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki
    se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, datum rojstva ter e-poštni naslov, na katerega želi prejeti nagrado.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v petek, 1. 7. 2022, pod objavo na Facebooku. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Nagrajenec bo nagrado prejel po e-pošti. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

8.       ODGOVORNOSTI IN PRAVICE


Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 

    nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
    kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
    kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

9.       OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV


Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se s pogoji nagradne igre strinjajo, se strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

 

    Facebook psevdonima,
    imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban) ter e-poštnega naslova,

 

Organizator bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje obveščanje nagrajencev o nagradi, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo nagrajenca na Facebook strani organizatorja. Obdeloval jih bo še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu bovec.info@gmail.com zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in in operabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 

10.   KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.bovec-sc.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na Facebook strani Bovec Šport Center.

 

Bovec šport center, Filip Hrovat s.p., Kot 2, 5230 Bovec, 24. junij 2022

comicsnake.com